Số liệu mực nước (cm) Thống kê>>

TT Công trình Điểm
đo
Lần đo
cuối
      21/02/2019
TG GT 4h3h2h1h0h23h22h21h20h19h18h17h16h
1Cống Nhâm LangHs04:397456251015202835445264738393
04:397268676768707274777881848792
2Cầu NguyễnH04:396666656566656565656463636262
3Cống Trà Linh10:487
Hb--