Số liệu mực nước (cm) Thống kê>>

TT Công trình Điểm
đo
Lần đo
cuối
     
TG GT 23h22h21h20h19h18h17h16h15h14h13h12h11h
1Cống Nhâm LangHs--
--
2Cầu NguyễnH23:369288797263575657667173747264
3Cống Trà Linh--
Hb00:0441470