Số liệu mực nước (cm) Thống kê>>

TT Công trình Điểm
đo
Lần đo
cuối
      22/05/2019
TG GT 0h23h22h21h20h19h18h17h16h15h14h13h12h
1Cống Nhâm LangHs--
--
2Cầu NguyễnH05:4465
3Cống Trà Linh--
Hb00:0441470