22cda1097b91e1c1e4548049df171d52 Công Ty TNHH MTV Khai Thác Công Trình Thuỷ Lợi Bắc Thái Bình

Số liệu mực nước (cm) Thống kê>>

TT Công trình Điểm
đo
Lần đo
cuối
     
TG GT 14h13h12h11h10h9h8h7h6h5h4h3h2h
1Cống Nhâm LangHs--
--
2Cầu NguyễnH22:56135
3Cống Trà Linh--
Hb00:0441470