Số liệu mực nước (cm) Thống kê>>

TT Công trình Điểm
đo
Lần đo
cuối
      21/05/2019
TG GT 5h4h3h2h1h0h23h22h21h20h19h18h17h
1Cống Nhâm LangHs--
--
2Cầu NguyễnH22:44132
3Cống Trà Linh--
Hb00:0441470